TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂ Y ĐÔ T A Y DO UNIVERSIT Y

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Business Administration Faculty

qtkd@tdu.edu.vn

Danh sách các biểu mẫu

STT TÊN MẪU ĐƠN LINK 
1 Đơn xin nghỉ học tạm thời Tải về
2 Đơn đăng ký học lại trễ hạn Tải về
3 Đơn xin đóng tiền học lại trễ hạn Tải về
4 Đơn xin xét tốt nghiệp Tải về
5 Đơn xin xem lại kết quả thi Tải về
6 Đơn xin đăng ký học vượt số tín chỉ Tải về

Copyright © 2024

Bản quyền thuộc về Trường Đại học Tây Đô - Được phát triển & thiết kế bởi Ban Quản trị Thông tin & Truyền thông