Hoạt động nghiên cứu khoa học được Khoa chú trọng quan tâm triển khai thực hiện trong cả đội ngũ giảng viên và sinh viên, một số dự án điển hình đã thực hiện:

Stt

Tên đề tài

Cấp nghiên cứu

Chủ nhiệm

Thực hiện, kết quả

1

Nghiên cứu vấn đề lao động – việc làm của người dân quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Cấp cơ sở

(Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ)

Võ Minh Sang

2011-2012,

Nghiệm thu loại xuất sắc

2

Nghiên cứu đề xuất các giải pháp để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Hậu Giang theo hướng cạnh tranh giai đoạn từ năm 2011 - 2020 và tầm nhìn đến 2025

Cấp tỉnh

(Hậu Giang)

Nguyễn Tiến Dũng

2012-2014,

Nghiệm thu loại khá

3

Việc làm của sinh viên trường Đại học Tây Đô sau khi tốt nghiệp

Cấp trường

Võ Minh Sang

2013-2014

4

Nghiên cứu đề xuất mô hình sản xuất - phân phối - tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

Cấp cơ sở

(Quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ)

Võ Minh Sang

2014-2015

Go to top