KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ

Điện thoại: 0292.2473668

Địa chỉ: Khu Hiệu bộ, Trường Đại học Tây Đô, Số 68 Trần Chiên, P. Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành Phố Cần Thơ

 

Go to top