Hoạt động sinh viên

ngành-học-của-tương-lai-trí-tuệ-năng-động-sáng-tạo
CHUYÊN NGÀNH MỚI: QUẢN TRỊ - MARKETING NGÀNH HỌC CỦA TƯƠNG LAI: “TRÍ TUỆ - NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO” Chọn ngành học là chọn cho mỗi bản thân chúng ta một tương lai nghề nghiệp và tương lai một cuộc sống mai sau. Chọn ngành học để vào nghề, vào đời mai này, rất quan trọng, ngành học - nghề nghiệp sẽ đi cùng mỗi cá nhân theo sự thăng - trầm, buồn - vui...
Go to top