Attachments:
Download this file (2017-529-QCToChucVaHoatDongKhoaQTKD.pdf)2017-529-QCToChucVaHoatDongKhoaQTKD.pdf[ ]4457 kB

Nhiệm vụ chính của Khoa là đào tạo nguồn nhân lực ở nhiều trình độ để phục vụ cho sự phát triển lĩnh vực kinh tế Việt Nam.

 

DSC07592

 

       Đào tạo tập trung các chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh:

             (1) Quản trị kinh doanh;

             (2) Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

             (3) Kinh doanh quốc tế;

       Định hướng trong thời gian tới sẽ đào tạo chương trình chất lượng cao chuyên ngành Quản trị kinh doanh và đào tạo thêm các chuyên ngành mới như: Marketing, thương mại,…

Đào tạo ngắn hạn:

-     Kỹ năng bán hàng

-     Kỹ năng chăm sóc khách hàng

-     Kỹ năng nghiên cứu thị trường

-     Khởi nghiệp và lập kế hoạch dự án kinh doanh

-     Nghiệp vụ khai hải quan

-     Phân tích định lượng trong quản trị kinh doanh, marketing

-     Quản lý, điều hành hoạt động sản xuất.

  • Tầm nhìn: Khoa Quản trị kinh doanh phấn đấu trở thành đơn vị đào tạo theo nhu cầu xã hội, hướng đến là đơn vị đào tạo chất lượng cao có tri thức sáng tạo, tạo giá trị khác biệt, theo đuỗi giá trị sống tốt.
  • Sứ mệnh: Cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực trí tuệ, năng động, sáng tạo và hướng đến phát triển giá trị sống tốt, ứng xử văn minh.
  • Mục tiêu: Theo đuỗi giá trị tri thức, đề cao giá trị học thật, học nghiêm túc để tạo nên thế hệ tri thức mới có đủ năng lực thực hiện công việc theo yêu cầu và góp phần tạo dựng môi trường sống văn minh, sống tốt. Mục tiêu đào tạo của Khoa nhằm tạo nên thế hệ tri thức với giá trị: Trí tuệ - năng động - sáng tạo - đổi mới.

 

Go to top